Re: Relvaluba

#2
Minu teada peab olema 21 aastat vana. Ja pead tegema relvatesti, ehk pmst sama mis sõjaväes läbi teed. Et, kuidas relv ohutuks teha jne.
Kuid seal oli veel mingeid asju
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity" - Albert E
"no ma istun kõik sisse kui põske ei mahu" SOMEONEH 2014

Re: Relvaluba

#3
Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt.
Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab pöörduma elukohajärgsesse prefektuuri. Prefektuuris kirjutab relvasoetamisloa taotleja avalduse, kuhu kirjutab andmed ostetava relva liigi, otstarbe ja relva hoiukoha kohta. Relvaluba väljastatakse pärast soetatud relva registreerimist politseiasutuses. Selleks peab olema tasutud riigilõiv relvaloa väljastamise eest.

Relva soetamiseks on vajalik läbida mitmekujuline eksam.
1) Teoreetiline eksam (küsimustik) - Link eksami küsimustele

* relvade ja laskemoona soetamine, sissetoomine, registreerimine ja võõrandamine;
* tulirelva ja laskemoona seaduspärane hoidmine, edasitoimetamine, kasutamine, kandmine, hooldamine;
* kannatanule esmaabi andmine laskevigastuste korral;
* vastutus Relvaseaduse ja selle rakendusaktide nõuete rikkumise eest;
* ohutusnõuded relva käsitsemisel.

2) Praktiline eksam (relva käsitsemine ning laskeoskus)

Re: Relvaluba

#4
Täpsustan, Vähemalt 18-aastane isik võib omada sporditulirelva, pneumo-, heit- ja külmrelva, välja arvatud kumminui, vastava spordialaga tegelemiseks, jahitulirelva jahipidamiseks, gaasirelva ja sileraudset püssi turvalisuse tagamiseks (enese ja vara kaitseks)
Vähemalt 21-aastane isik võib omada kõiki eelnimetatud relvi, (välja arvatud kumminui) + seaduses normidele vastavaid tulirelvi.
Vasta

Mine “Seadused (riik)”