Re: Autism

#7
Autismispektrihäire ehk pervasiivne arenguhäire on arenguhäire, mida iseloomustab piiratud keeleline ja kognitiivne areng, puudujäägid motoorsetes oskustes, tajumise ja sensoorsed probleemid ning selle tõttu tekkinud sotsiaalsed raskused, jäigad-omapärased käitumismustrid, harjumused ja erilised-piiratud huvid.

Autism, Aspergeri sündroom ja teisiti täpsustamata pervasiivsed arenguhäired on liidetud ühiseks autismispektrihäireks, kuna neid peetakse üheks ja samaks erineva tugevusega avalduvaks häireks, mitte eraldiseisvateks häireteks.

Pealegi on kõik autistid omavahel erinevad.

Re: Autism

#8
Autismi pole välja ravida tõesti võimalik kuid on võimalik õppida paremini erinevates situatsioonides toime tulema.

Autismiga inimesed tunnetavad maailma teisiti.
Autism kohe kindlasti ei tähenda, et elu on läbi vms.
Üks huvitav raamat ühest autismispektri häirega inimesest on näiteks "Sündinud sinisel päeval"

Autismi teemal on ka mitmeid inspireerivaid TED kõnesid. Otsige vaid "ted autism" ja leiate.
“It's what you've done with your time, how you've chosen to spend your days, and whom you've touched this year. That, to me, is the greatest measure of success.”
― R.J. Palacio, Wonder

Re: Autism

#10
autism (sõna autos - kreeka keeles 'ise') on lühidalt enesessesulgumine, maailma nägemine vaid enda kitsast vaatepunktist. sattusin käes hoidma septembris ajakirja "puutepunktid", mille esilehel oli suur pealkiri "mis peab juhtuma, et riik autiste märkaks?". autismi mõistet on tegelikult võimalik laiendada tervele meie ühiskonnale, mis rajaneb väga selgelt vaid omaenda edu tagaajamisel, teistest teerulliga ülesõitmisel, mingite kitsate huvide tähtsamaks pidamine üldistest jne, võõrastega nagu ei osatakski suhelda, tajudesse puutuv (kognitiivne areng) oleks ka justkui mahajäänud, sest märgatakse asju vaid valikuliselt jne (kõik need tunnused vastavad eelpool väljatoodud autismi tunnustele). kõik see jätab mulje, nagu koosneks terve ühiskond endasse kapseldunud autistidest. selliste omaduste puhul ei saa rääkida teiste inimeste märkamisest, märgatakse pigem ikka seda, kunas uusima õunatelefoni mudeli endale saaks, kust ilusamaid riideid saada jne. küsimus ei ole teiste märkamises, vaid ikka selles, et inimest ennast märgataks. nii et ma laiendaks küll autismi mõistet, kuigi selline lähenemine on meditsiinilises mõttes ebaprofessionaalne ja algmõistet kahjustav. on ju teada, kuidas downi sündroomi diagnoosist sai üldkasutatav halvustus rumala inimese kohta. igatahes on märkamise probleem väga sügav, igasugu vastutavad ametnikudki kipuvad vaatama ainult nende ametialaga seonduvaid kitsaid nähtusi, mis ei luba sageli üldse teha mingeid suuremaid järeldusi. uurige allakäiguspiraali kujutist, see on täpselt vedru moodi. vaadates suvalist lühikest lõiku sellest spiraalist, mis on ju enam-vähem sirge, saab ta teada, et kõik ongi enam-vähem korras. ja kui ta satubki uurima seda langusekohta, siis mis seal ikka, ta on kõigest väike ametnik, annab teate edasi, kuid vastutust ei võta enda peale isegi kõige kõrgemad ametnikud, probleemid jäävad alles ja nendega ei püüta isegi tegelda. on naiivne arvata, et autistlik ühiskond märkaks üldse autismi probleemi. pappi võib juurde visata, aga kindel on see, et liigume ühiskonna suunas, kus enesesse kapseldumine mitte ei vähene, vaid suureneb veelgi. nii et lõpuks elame igaüks nagu oma kosmoses. arvestades, et inimese puhul on üheks õnneteguriks head suhted lähedaste inimestega, siis mina seda protsessi heaks ei pea. autism meditsiinilise terminina ei ole tõesti ravitav, küll on võimalik märgata enam end ümbritsevat ja tõkestada süvenevat võõrandumist üksteisest.
eraldatus

Re: Autism

#11
Meie ühiskond surub autiste kastidesse ja tulemuseks on enesesse sulgemine. See on loomulik immuunsussüsteemi refleks.
Samuti see neuroloogiline erinevus aitab ennetada vähktõbe põdemist 80%.
Tegelikult näevad nad maailma palju laiemalt. Nad arvestavad inimestega ja eriti loodusega. Mis kahjustab loodust, see ka autiste.
Mõned ütlevad, et tänu autistidele külastasime Kuud, sest nad julgesid mõelda võimatule.
Mitte ainult tehnika poole nad ei tõmba. Neid võib ka inimeste aitamine motiveerida ja teavad väga hästi ühiskondlikke probleeme.
Kõik autistid on vaimsetel põhimõtetel, raha-vara ei ole nende jaoks esmatähtis nagu allistidele. Elu harmoonia on esimesel kohal!
Väga sarnane on autismile introvertsus. Kreeka keeles persoon (persona) tähendab maski. Autistlikke jooni esineb kõigil mõningal määral,
näiteks hea mälu on üks joon (motivatsioon võib mõjutada), muidugi diagnoosimiseks on neid rohkem vaja. Autistidel on need jooned jällegi sügavamad.
Tuntuimad autistid või "autistid" on Einstein, Netwon, B. Gates, S. Jobs, Jeesus Kristus jt usualuspanijad ja isegi meie enda ravhuslik Kalevipoeg, hakati rohkem hindama inimväärtust ja vabadust. Tihti on autiste juutide seas - teate, et juudid hoiavad kokku ja toetavad teineteist. Nad ei ole nagu eurooplased kes oma kasu peal väljas ja sõdivad toidu ja võimu pärast. Ameeriklased samuti olid väga abivalmid ja toetavad teineteisega. Indiaanlased tõid isegi süüa kolooniatesse. Kahjuks autismiga kaasneb mitmeid probleeme, mis kaasa lipsavad, sest tegu on geneetilise variatsiooniga, kuigi autism iseenesest on normaalne nagu nahavärv ja seksuaalne orientatsioon.
Vasta

Mine “Valud, häired, probleemid...”