Kes on Sinu puhul vaimset vägivalda tarvitanud?

Vanemad
Hääli kokku: 6 (17%)
Vanavanemad
Hääli kokku: 1 (3%)
Sõbrad
Hääli kokku: 5 (14%)
Tuttavad
Hääli kokku: 4 (11%)
Õed/vennad (Pole hääli)
Tädid/Onud
Hääli kokku: 3 (8%)
Sugulased
Hääli kokku: 2 (6%)
Õpetaja
Hääli kokku: 5 (14%)
Klassikaaslased
Hääli kokku: 10 (28%)
Hääli kokku: 36
Vasta

Mine “Psühholoogiline vägivald teiste täiskasvanute poolt”