Valimisea langetamine

#1
kauatiirelnud idee saab lõpuks tõeks! kui kõik läheb plaanipäraselt ning praegune riigikogu koosseis ja järgmise aasta kevadine koosseis valimisea langetamise eelnõu heaks kiidavad, saavad 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel hääletada kõik vähemalt 16-aastased valijad. ideeliselt on mõte kena, laiendada noorte kaasatust kohalike omavalitsuste valitsemises. paraku.. ideeliselt on demokraatia ka kena, tegelikult on ta aga küllap vaid halvimatest parim riigivalitsemise vorm.

valimisea alandamisega (esialgu vaid kohalike omavalitsuste valimistel) suurendatakse paraku vaid toda valijaskonda, kes on tugevuses enamuses, kelle hääli püütakse valimiseelse poliittsirkusega, ülisuurte näoplakatite ja sisutühjade loosungitega - valijaid, kellel puudub laiapõhjaline maailmavaade ehk kel ei ole vaadet, kuidas ühiskonnas asjad tegelikult toimima peaksid, nemad lähtuvad valimistel lihtsast omakasust. kui juba täiskasvanute seas on selliseid valijad tugev enamus, siis mida veel rääkida 16-17-aastastest? tõsi, üheksandas klassis on küll ühiskonnaõpetuse tunnid, kus muuseas tutvustakse ka erinevaid poliitilisi vaateid, aga süvitsi minekuks aega küll ei ole.

hinnanguliselt saab rääkida 24 000 valija lisandumisest, üsnagi marginaalne valijaskond, kes moodustaks kõigist valijaist vaid alla 3%. tegelikult võib 24 000-st veelgi pooled julgelt maha arvestada, sest eestis on tavapärane valimisaktiivsus kuskil seal 50% juures, ehk siis 12 000. ja arvestades, et noori ei huvita poliitika – lõpus kavatsen siitsamast foorumist ka ühe eredama näite tuua – siis võib isegi see 12 000 julge ülepakkumine olla. ehk loodabki valitsuskoalitsioon, et need vähesed noorte hääled võivad saada 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel tallinnas keskerakonna absoluutsele häälteenamusele ehk ainuvalitsemise saavutamisele saatuslikuks. kõikjal meedias küll räägitakse, et keegi ei oska prognoosida, kuidas mõjutaks valimisea langetamine hääletustulemusi valimistel, tegelikult on ju aga selge, et idee algatajale reformierakonnale on see ka kõige kasulikum. selleealised elavad ju (peaaegu) kõik kenasti vanemate tiiva all ja neil pole aimugi, kuidas mujal võib elu olla ja mis tunne on näiteks kuskil toidupoes kümnetunniseid vahetusi teha ja selle eest ikkagi lõpuks vaid miinumpalka saada.. siin ei olegi vaja pikalt seletada, noori lihtsalt ei huvita poliitika, kuna esiteks, on see nende jaoks vahest liiga keeruline ja igav, teiseks kaotab kogu see poliittsirkus ja pidev maailmavaate räme tatistamine (kuna raha ja võimulolek on ju tähtsam) paljudelgi mõtlevatel inimestel igasuguse tahte kellegi poolt üldse hääletada.

aga miks ma üldse selle teema tõstatasin? mulle tuli meelde, kuidas ma kunagi 15-aastasena tahtsin kirjutada üht esseed poliitikast kuskile võistlusele saatmiseks ning tulin siia noorte arvamusi kogemusi. sõber vertigo arvamusest oleks küll vägeva essee saanud kirjutada, aga ma siiski vist lõpuks ei viitsinud seda kirjutada. vertigo, tollal juba täisealine, oligi ainus, kes mu teemale vastas, kuigi küsimused iseenesest polnud keerulised. siin on teema. miks küll keegi teine mulle tollal ei vastanud?

aga noored, mida arvate teie valimisea langetamisest?
eraldatus

Re: Valimisea langetamine

#6
Ei vastanud tookord ilmselt juba seetõttu, et tekst oli xxx ja yyy, ei võta sellist kirjutamisstiili tõsiselt. Ja vaevalt ma ainus olin, ega eriti keegi neisse x-itajate kirjutistesse väga süvene. Ja noh, tõsi see on, et ega poliitika noortele huvi ka paku.

Aga jah, lollus on see langetus tõesti, 16-sed on ju nii lihtsasti mõjutatavad, suvaliste kõige labasemate võtetega. Isegi olen veel selline, kuigi juba 23 ja teadlikkus pigem veidi üle keskmise (arvestades, et keskmine teadlikkus ongi väga madal), nii et mis veel neist lastest rääkida. Eks erandeid ikka on, kes teemat jagavad, aga kohe kindlasti väga väike osa. Aga nojah, kuna keegi midagi oletada ei oska, et kuidas need noored valima hakkavad, siis ehk juhtub hoopis midagi positiivset, nt hakkavad noored varem mõtlema nende teemade peale, pööravad uudistele ja mujalt saadud infole rohkem tähelepanu jne. Seegi hea.

Re: Valimisea langetamine

#8
Lähtudes selle foorumi nimest ja postitustest, mis siin valdavas enamuses on, mis te arvate, kui suur on see protsent inimesi, kes käivad siin poliitiliste huvide tõttu (käisid). Võib-olla oli tol ajal rohkem külastajaid, kes käisid siin selliste huvidega, seda ma ei tea.

Valimisea langetamise poolt ei olnud ka mina, sel lihtsal eelpoolnimetatud põhjusel, et noored ei ole piisavalt kompetentsed hindamaks tehtavat või planeeritavat poliitikat ja selle mõju ühiskonnas. Kindlasti on erandeid, kes seda kinnitavad, aga nagu demokraatias, et loeb enamus, siis peab ka siinkohal üldistama. Vähemalt minu klassi- ja koolikaaslaste seas neid erandeid ei ole siiamaani leidunud.
Vasta

Mine “Ühiskonnaprobleemid”