Re: arusaamatu minu jaoks

#3
Kuriteotunnused ehk süüteotunnused on süüteokirjelduses esitatud tunnused, millele tegu peab vastama, et seda saaks lugeda süüteoks. Kuriteod on Eestis eranditult kehtestatud Karistusseadustiku eriosas, ehk alates §88. Kõige lihtsam seletus oleks, et kuriteotunnused teokirjeldus.
Võtame näiteks KarS § 424. Mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis

Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega

Et määrata, kas tegemist on väär- või kuriteoga vaatame karistusmäära. Rahaline karistus või vangistus ütleb, et tegemist on kuriteoga. Väärteo puhul oleks mõisteteks rahatrahv ja arest.
Tegu on näiteks mootorsõiduki juhtumine joobeseisundis, seega kuriteotunnusteks on joobeseisund ja mootorsõiduki juhtimine sellises seisundis.
«Climbing skyscrapers with bare hands seemed impossible to me,but I have realized that The Impossible remains until you make it possible» - Alain Robert
Vasta

Mine “Nõuanded ja arutelud”