Koolikiusamine

KOOLIKIUSAMINE on korduv pahatahtlik käitumine mõne kaasõpilase suhtes. See võib olla:
kehaline (löömine, tõukamine, asjade ära võtmine, ruumi kinni panemine jne.)
hingeline (ähvardamine, alandamine, narritamine, tõrjumine, jälitamine, kuulujuttude levitamine jne.) Loe lähemalt…

Depressiooniga toimetulek (voldik)

Eestis on depressiooni levimuseks hinnatud 11 %, seega kannatab Tallinnas depressiooni all vähemalt 40 000 inimest. Kuigi depressioon on levinud haigus, ei panda seda sageli tähele või mõistetakse vääriti. Nagu diabeet või kõrgvererõhu-tõbigi ei ole depressioon isikliku ebaõnnestumise ilming, vaid haigus, mis võib tabada igaüht, olenemata elukutsest, vanusest või sotsiaalsest positsioonist. Loe lähemalt…

NB! ƜRO lapse Ƶiguste konventsioon

Käesoleva konventsiooniga ühinenud riigid, võttes arvesse, et vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas välja kuulutatud printsiipidele on kõigi inimeste sünnipärase väärikuse ja võrdsete ning võõrandamatute õiguste tunnustamine vabaduse, õigluse ning rahu tagatiseks maailmas, Loe lähemalt…

Lastekaitse kontseptsioon

Lastekaitse kontseptsiooni eesmärk on määratleda lastekaitse põhivaldkonnad ja mõisted selleks, et luua ühtne alus lastekaitsesüsteemi tasakaalustatud arengusuundade väljatöötamiseks ja elluviimiseks erinevatel tasanditel. Loe lähemalt…

Usaldustelefon: 646 0770 (10.00-18.00) Skype: kasutaja "lapsemure"(10.00-18.00)